Kort om sejling i Danmark

Danmark pr. 1. januar 2006 havde en befolkning på 5.427.459. Selv om et lille land Danmark har påvirket resten af ​​verden i større grad end landet generelt gives kredit for. Begyndende i vikingetiden omkring 750 e.Kr. blev danskerne berygtet for at plyndre kirker og klostre. Dette er dog et meget ensidigt billede, da danskerne i stor udstrækning var landmænd, der opstillede kolonier i kyststater rundt om Nordsøen. Mange byer i Storbritannien, som i dag stolt bærer nordiske navne, var vikingeboliger.
Danskerne blev forenet og officielt kristet i 965 e.Kr. af Harald Bluetooth. Omfanget af Haralds danske kongerige er ukendt, selvom det er rimeligt at tro, at det omfattede Jylland ned til Dannevirke-forsvarslinjen (i dag nordtyskland), de danske øer og i det sydlige nutidige Sverige. Scania og måske Halland og Blekinge.
I slutningen af ​​1500-tallet var reformationen blevet en luthersk ortodoksi. Kirkens omvendelse fra katolicismen til luthherismen var en særlig fredelig overgang i Danmark.
Danmark og Sverige blev i mange år låst i en magtkamp for overherredømme i Østersøregionen. Kampen strækker sig fra 1553 til 1660, hvor et antal krige blev kæmpet med Sverige, der næsten lykkedes fuldstændigt at dæmpe Danmark i 1659. Kun indgreb fra Nederlandene reddede Danmark, men landet var meget svækket, og da fred kom i 1660, landet var kun en tredjedel af sin tidligere størrelse, der havde ceded alle provinser øst for sundet til sverige.
Efter konflikterne med Sverige blev endelig løst, indledte Danmark en civilforandringsproces. Landet ophørte med at blive styret af arvelige adelige og blev en kollegial administration. Adelterne blev berøvet de fleste af deres privilegier, og Danmark blev i løbet af et liv forvandlet fra en middelalderstat til et moderne, pulserende bureaukrati.
Fra 1720 til 1801 levede Danmark gennem en lang periode med fredelig udvikling. Dette kom til ophør i 1801, da admiral Lord Nelson bombarderede København, der ødelagde den danske flåde i havn og derved ændrer magtbalancen i Østersøen til fordel for briterne, fratage Napoleon Bonaparte mulig støtte fra både Danmark og Sverige.
1840’erne så en politisk uro i Danmark, som efter ni års kamp mod bønderne mod grundejere oplevede undertegnelsen af ​​den første forfatning i juni 1849.
Politisk strid var endnu mere til stede i provinsen Schlesvig-Holstein. Spørgsmålet var sproget i denne tysktalende provins. Modstandere bliver tvunget til at tale dansk i den foreløbige administration og surfer på en revolutionens bølge, der startede i den franske februarrevolution. Borgerkrigen brød ud i 1848. Kulminationen af ​​denne konflikt kom efter, at de revolutionære støttede af den preussiske hær blev forsvarligt besejret på Fredericia i juli det følgende år.
Spørgsmålet om Schlesvig-Holstein sprang igen i februar 1864, da en kombineret østriotisk-præsident hærde for krig mod Danmark. Den invaderende østrio-preussiske hær dirigerede danskeren og krigen var uigenkaldeligt tabt. I oktober samme år, ceded i slesvig, holstein og Lauenburg ved freden i Wien.
Efter tabet af Schlesvig-Holstein trak den danske regering sig fra international konflikt og fulgte nøje en neutralitetspolitik. Denne politik fortsatte igennem første verdenskrig, hvor Danmark lykkedes at opretholde sin neutrale status.
På trods af erfaringerne fra første verdenskrig sluttede Danmarks neutralitet den 9. april 1940, da tyske tropper besatte landet inden for et par timer. Ingen modstand blev tilbudt af de danske væbnede styrker, og til gengæld respekterede Tyskland landets “politiske uafhængighed”. Fra 1942 blev modstandsbevægelsen, støttet af Storbritannien, mere og mere aktiv. Den tyske besættelse sluttede i 1945, men ikke før den danske viceadmiral Vedel havde pålagt flåden at synke sine egne skibe for at forhindre overtagelsen af ​​besættelsen. I alt 29 skibe blev nedsænket i havnen i København.
Danmarks efterkrigs historie er stærkt påvirket af europæisk integration. Danmark deltog sammen med Storbritannien i 1973 i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. Deltagelse i den fælles europæiske valuta, euroen, blev afvist ved folkeafstemning i 2000.

Forresten skal det nævnes at der lige nu er boliger til salg i Allingåbro, som er en by som ligger tæt til havet, hvor du i princippet kan have en lækker båd til kajs.

båd